Car Parking - Autopark

Car Parking

Ďalším jedinečným produktom z dielne spoločnosti VISITOR je navigačný parkovací systém určený pre parkovacie domy, podzemné parkoviská nákupných centier, obytných domov atď.. Názov „AutoPark“ presne vystihuje to, čo je jeho primárnou funkciou – zjednodušiť a najmä urýchliť parkovanie návštevníkom v rozľahlých priestoroch parkovísk. Tie sú dnes bežnou súčasťou každého nákupného centra a aby sa zabezpečila plynulá premávka najmä v časoch, kedy je v centrách najvyšší nápor zo strany návštevníkov, bolo potrebné zjednodušiť hlavne orientáciu vodičov. Nato aby nestrávili hľadaním voľného parkovacieho miesta zbytočne niekoľko minút (častokrát až desiatky minút), majú vďaka AutoParku možnosť okamžite vidieť, v ktorej časti sú voľné parkovacie miesta a kde už určite nie je voľné ani jedno miesto. Farebne odlíšené LED diódy (červené a zelené), rozmiestnené nad každým parkovacím miestom, nasmerujú vodiča vždy správne a bez zbytočnej straty času. Okrem základnej – vizuálnej – vlastnosti AutoPark dokáže formou navigačných tabúľ informovať návštevníkov koľko voľných parkovacích miest sa ešte nachádza v jednotlivých radoch a tým ešte viac uľahčí pohyb v priestore. Najvyššou úrovňou AutoParku je systémové riešenie riadenia, určené napr. pre bezpečnostnú službu, alebo technickú údržbu zabezpečujúcu správu objektov, kde riadiaci pracovník vidí na parkovacej mape celkovú aktuálnu obsadenosť, môže sledovať štatistiky obsadenosti v čase, históriu a na základe toho vedieť reagovať včas a v predstihu na opakujúci sa nápor v konkrétnych obdobiach, dňoch, hodinách.

NAŠE SLUŽBY

People counting

PEOPLE COUNTING

 

Car Parking

CAR PARKING

 

face 2

NÁKUPNÝ SEMAFÓR

 

Audit

AUDIT